GDPR (General Data Protection Regulation)
Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Fotograf Thomas Andersen sine nettsteder.
Fotograf Thomas Andersen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene:
www.fotografthomasandersen.no / www.luftfotografering.no /www.thomasfoto.com

For å kunne utføre oppdrag bestilt av kunde, vil aktuell avtale (f.eks. avtale om bryllupsfotografering) bli lagret i virksomheten. Denne inkluderer informasjon knyttet til kundeforholdet, og dermed også nødvendig personopplysninger for å utføre bestilt oppdrag, fakturere kunde, og for arkivering for evt. senere bestillinger. Avtaler ligger lagret på lokal server, hvor det kjøres egne backup, samt i regnskapssystemet Visma og Workflow. Adgangen til lokal server er tilgangsstyrt, og kun ansatte i Virksomheten har tilgang til disse dokumentene. Personopplysningene om kunden som lagres i Visma og Workflow er tilgangsstyrt og kun ansatte i Virksomheten har tilgang til denne informasjonen.

 

Kundens rettigheter:
Kunde samtykker til at Fotograf Fotograf Thomas Andersen lagrer gitte personopplysninger til [formål], og ikke til andre formål. Kunde har rett til å endre samtykker, ved senere henvendelse. Vil også opplyse om at kunde har rett til å få slettes sine kundeopplysninger fra våre register, derimot vil bilder fortsatt bli arkivert (jfr. opphavsrett). Ved sletting av kundeopplysninger er det ikke lenger mulig å gjennomføre knytte kunde til arkiverte bilder, gitt den konsekvensen at fremtidige bestillinger ikke kan gjennomføres. Ved sletting av kundeopplysninger vil også medføre sletting av samtykker. Hvis sletting skulle være aktuelt, kreves skriftlig henvendelse til Fotograf Thomas Andersen.

 

Personopplysninger som behandles 
Fotograf Thomas Andersensamler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:
– For og etternavn / Firmanavn
– Adresse
– Telefonnummer
– Epost adresse
– Navn på de som fotograferes

Hvordan informasjon innhentes?
Fotograf Thomas Andersen samler inn opplysninger gjennom skjemaer på mine nettsider samt via telefon og mail. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen.
Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:
Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post
Kontaktskjema på nettsiden

Formålet med informasjonen som innhentes
For å kunne sende relevant informasjon og lagre opplysninger i CRM-basen

 

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet gjennom skjema på mine nettsider lagres i Mailchimp og i CRM programmene VISMA og WORKFLOW.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte på telefon 909 44 714 eller via mail.

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Fotograf Thomas Andersen kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden.
Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Fotograf Thomas Andersen.

Rettigheter
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles.
Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Fotograf Thomas Andersen ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon
Fotograf Thomas Andersen
Pellygata 57 – 1706 Sarpsborg
Tlf: 909 44 714
post(at)fotografthomasandersen.no